Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

”Inför yrkesutbildning i nian för svagpresterande elever”

Magnus Henrekson, IFN, omnämns i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikelförfattarna förespråkar yrkesutbildning i årskurs nio för svagpresterande elever.

"Den svenska teoretiska skolpolitiken har lett till förlorade generationer av elever. Dessutom fick i den gymnasiereform som kom 1994 när postmodernismen var på modet ett starkt genomslag i Skolverkets läroplaner. Dess huvudtes var att eleverna själva ska utforska sin omvärld och vara kritiska till auktoriteter. Lärarens roll som en auktoritet när det gäller kunskaper nedgraderades.

Postmodernismens insteg i skolan utpekas av fyra forskare, däribland dem välkände hjärnforskaren Martin Ingvar, som huvudorsaken till kunskapsförfallet. De som drabbas värst är enligt deras mening de svagpresterande eleverna (Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren, 2017)."

Läs mer