Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

S-kritiken: För dålig fördelningspolitik

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas om budgeten i Svenska Dagbladet.

"Sverige är på väg in i en högkonjunktur med en snabb återhämtning. Att i det läget blåsa på med stora utgiftsökningar kan till och med slå tillbaka, menar Daniel Waldenström som ser risker med att en lånefinansierad utgiftspolitik kan leda till skenande inflation, ökande statsskuld, försämrade statsfinanser och högre arbetslöshet.

På sikt drabbas då de som redan är mest utsatta, menar Daniel Waldenström.

– Utanförskapsgrupperna påverkas däremot inte särskilt mycket av de åtgärder som finns i valbudgeten. Det är snarare strukturella problem som måste lösas för unga och invandrare att få jobb.

Men det finns bra saker i budgeten, menar Daniel Waldenström. Det gäller exempelvis skattesänkningarna för låg- och medelinkomsttagare.

Men borde inte en regering som säger att den vill minska klyftorna i samhället kommit längre?

– Sverige är fortfarande ett av världens mest jämlika länder, kanske det mest jämlika. Däremot har inte utanförskapsproblematiken minskat, säger han."

Läs mer