Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ministern: "Målet en styråra"

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, intervjuas av Rapport och SVT Nyheter.

SVT har ställt frågan om när Socialdemokraterna släppte målet om att ha EU:s lägsta arbetslöshet. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark säger dock att inget beslut fattats om att avskaffa målet:

"Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han har noterat att regeringen sedan 2019 inte längre pratar om målet. 

– De var ett ambitiöst mål men det vare illa formulerat. Det försvann i och med januariavtalet. Och nu när man läser regeringens budgetproposition är målet bara preciserat som att fler ska komma i arbete. 

Lars Calmfors säger att det inte är konstigt att regeringen inte vill prata om arbetslöshetsmålet. 

– Det är uppenbart att man inte vill påminna om det gamla målet eftersom man var så långt från att nå det och man kommer inte att nå det i framtiden heller. Det vore bättre att formulera ett mål för sysselsättningsgraden. Sen kunde man lägga till kanske mål för långtidsarbetslösheten och mål för hur stort sysselsättningsgap vi kan tillåta mellan inrikes och utrikes födda. Kvantitativa mål tror jag är bra att ha för då driver det på politikerna mer, säger han. "

Läs mer