Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Var lärarna verkligen elaka före 1980?

Magnus Henrekson och Johan Wennström, IFN, omnämns i en ledare i Västerviks-Tidningen, helagotland.se., Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar.

Skribenten beskriver hur historiesynen påverkar skoldebatten och hur Henrekson och Wennström beskriver hur kunskapssynen:

"Henrekson och Wennström pekar på att de idéer som präglade lärarutbildningen i Sverige länge hade varit humanistiska och liberala. /.../ Läraren skulle i olika steg väcka intresse och hjälpa till med inlärning med målet att eleven skulle applicera de nya kunskaperna. Eleverna sågs som individer med olika behov och förutsättningar. Det var en positiv syn på barnet där läraren gavs en viktig och aktiv roll."

Läs mer 

Läs även här

Läs även här

Läs även här