Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

15 november 2017 – Why are some immigrant groups more successful than others?

Edward Lazear från Stanford University gästade IFN och inledde ett publikt seminarium. Lazear har studerat immigration till USA men även till Sverige och funnit att bakomliggande mekanismer är i mycket de samma. Han förklarade att hur det går för nyanlända beror mer på de regler som mottagarlandet satt upp än vilket land de nyanlända kommer ifrån. Definierar man integration som att invandrarna lär sig det nya landets språk så visar det sig att de som bor i områden tillsammans med många från det gamla hemlandet i betydligt mindre utsträckning integreras i samhället i stort.