Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

IFN söker forskningsassistenter

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar i frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fem forskningsprogram: (i) Entreprenörskapets ekonomi, (ii) Företagens konkurrenskraft, (iii)  Hållbar energiomställning, (iv) Institutioner, marknader och näringsliv, och (v) Skatter och samhälle.

För närvarande är vi 32 doktorer i nationalekonomi, varav nio professorer och 11 docenter. Vi har också fem forskningsassistenter och 10 doktorander knutna till institutet. Se ifn.se/forskare för ytterligare information.

Vi söker två – tre forskningsassistenter där en tjänst ska tillträdas den 1 mars 2023. Övriga en – två tjänster kan tillträdas i början av juni, i början av augusti 2023, eller enligt överenskommelse. Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från litteratursammanställningar, datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora registerbaserade dataset.

Du som söker ska ha en magister- eller masterexamen i nationalekonomi eller ha påbörjat det andra året av masterprogrammet och då med bra betyg. En inriktning på kvantitativ analys är meriterande. Erfarenhet av kodning, särskilt i Stata, är också värdefull. Du bör vara intresserad av forskning och den samhällsekonomiska debatten som berör näringslivet. Du bör även ha ambitionen att i framtiden avlägga en doktorsexamen i nationalekonomi. Ett krav är goda kunskaper i både svenska och engelska.

Sänd din ansökan med cv, betygsutdrag och masteruppsats eller kandidatuppsats till Fredrik Heyman, senast den 9 februari 2023 för tjänsten med tillträde den 1 mars och senast den 15 april för tjänster med tillträde i juni/augusti. För frågor, vänligen kontakta Fredrik Heyman, tfn 0733-30 82 48.