Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Sommarassistenter på IFN

IFN är ett privat och oberoende forskningsinstitut som forskar inom frågor med hög relevans för det svenska näringslivet. Huvuddelen av vår forskning bedrivs inom fem forskningsprogram: (i) Entreprenörskapets ekonomi, (ii) Företagens konkurrenskraft, (iii) Hållbar energiomställning, (iv) Institutioner, marknader och näringsliv, och (v) Skatter och samhälle.

IFN erbjuder två–tre forskningsassistenttjänster under ca två månader sommaren 2023. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som våra forskare utför. Du arbetar i olika projekt och med olika forskare samtidigt och arbetet är inte styrt till något särskilt av våra forskningsprogram. Du har en kontaktperson på IFN som fungerar som länk till de övriga forskarna.

Arbetet sker i nära samarbete med den forskare som behöver hjälp, men kan också ske i samarbete med någon av de andra forskningsassistenterna på IFN.

Arbetsuppgifterna varierar mycket, det kan vara allt från att sammanställa litteratur, samla in data till databaser till att arbeta med Stata-kod för analys av datamaterial. Du hjälper även till med annat arbete inom ramen för IFN:s verksamhet.

Är du nyfiken på IFN och vill etablera kontakt med oss är sommarjobb ett bra tillfälle att presentera dig själv. Samtidigt lär du dig mer om IFN och hur en forskares vardag ser ut, vilket kan underlätta i ditt karriärval. Det finns även möjlighet att få bra feedback på din framtida eller pågående magisteruppsats. 

Du som söker ska ha en kandidatexamen och påbörjat masterprogrammet och då med bra betyg. En inriktning på kvantitativ analys är meriterande. Erfarenhet av kodning, särskilt i Stata, är också värdefull. Du bör vara intresserad av forskning och den samhällsekonomiska debatten som berör näringslivet. Du bör även ha ambitionen att i framtiden avlägga en doktorsexamen i nationalekonomi. Ett krav är goda kunskaper i både svenska och engelska.

Kontakta Fredrik Heyman för mer information. Skicka din ansökan (inklusive meritförteckning, betygsutdrag och uppsats) per e-post till Fredrik Heyman senast den 20 februari 2023.