Blogginlägg

2018


2018-03-17 Lärarförbundets utredarblogg

Länge leve kollektivavtalet!


2018-03-16 Lärarförbundets ordfpörandeblogg om boken Kunskapssynen och pedagogiken av Magnus Henrekson, IFN, med flera.

Fullt så dålig är inte din läroplan, Jan!


2018-03-13 Institute for Family Stdies; forskning av bl.a. Johanna Rickne, affilierad till IFN

Will a Job Promotion Ruin Your Marriage?


2018-03-12 Ekonomistas

Hur kan/bör EU svara på Trumps tullar?

Henrik Horn om "Hur kan/bör EU svara på Trumps tullar?"


2018-02-27 ElgarBlog

What needs to be done to bridge the prosperity gap in the EU

Boken Bridging the Prosperity Gap in the EU med bland andra Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, ges ut på Edward Elgar Publishing. På förlagets blogg presenteras boken av författarna: "För att överbrygga välståndsklyftan krävs att EU och dess medlemsstater gradvis återställer balansen mellan marknadsintegration och socialt skydd. Unionens framtida roll för européer beror på dess förmåga att bidra till denna process och motverka välståndsklyftan som uppstod under krisen."


2018-01-31 Genusdebatten

Därför ser skolan ut som den gör idag – Hur 90-talets ”Kunskapssyn” påverkade lärarnas förutsättningar

"Erik"

Aktuell forskare

Matilda Orth

Forskningsområden: Industriell organisation, tjänstesektorn och detaljhandel

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
  • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se