Blogginlägg

2020


2020-09-21 Punditokraterne

Økonomisk frihed 2020

Niclas Berggren och Therese Nilsson, IFN,  omnämns i ett blogginlägg på Punditokraterne:

IFN-affilierade Christian Bjørnskov skriver om årets Economic Freedom of the World-rapport som Therese Nilsson och Niclas Berggren har skrivit ett kapitel i:

"Når man har ærgret sig over data, kan man dog nyde dette års temakapitel, der er skrevet af mine to venner og IFN-kolleger Niclas Berggren og Therese Nilsson. Niclas og Therese leverer en meget fin oversigt over den litteratur om tolerancenormer og økonomisk frihed, som de selv har været pionerer i."

 

Läs mer


2020-09-16 Ekonomistas

Strukturreformer i Coronakrisens spår

Daniel Waldenström, IFN, skriver på Ekonomistas om behovet av strukturreformer i Coronakrisens spår:

"Den förmodligen viktigaste förändringen vore att skatteväxla från arbetsinkomstskatter till kapitalskatter. Särskilt skadlig är skatten på de högre inkomsterna, eftersom den signalerar samhällets behov av att folk utbildar sig länge och bättre, arbetar hårdare, startar företag som anställer folk och som skapar tillväxt."

Läs mer

 


2020-09-13 The National Interest

The U.S. Economy Is Becoming Less Free

Niclas Berggren och Therese Nilsson, IFN, omnämns i den utrikespolitiska bloggen The National Interest.

I årets Economic Freedom of the World-rapport, skriver Niclas Berggren och Therese Nilsson ett kapitel om sin forskning om tillit och tolerans och hur dessa påverkas av graden av marknadsekonomi i ett samhälle.

Läs mer


2020-09-01 Ekonomistas

Assar Lindbeck, 1930-2020

Ekonomistas skriver om Assar Lindbeck:

"Assar var dock hela tiden en varm förespråkare för ”tvåbenta ekonomer” med ”en fot på den internationella forskningsfronten och den andra i den inhemska debattmyllan”. Det är få som levt upp till detta ideal såsom Assar. Han har gjort ett enormt avtryck både i forskningen och i samhällsdebatten. För oss som skriver här på Ekonomistas är han en viktig, men ouppnåelig, förebild. "

Läs mer


2020-08-28 Ekonomistas

Är utlandsfödda och svenskfödda lika inför lagen?

Joakim Jansson, affilierad till IFN skriver om sin forskning i ett gästinlägg på Ekonomistas.

I sin avhandling från 2018 undersöker han skillnaden i sannolikhet att dömas till fängelse för rattfylleribrott under åren 2008 till 2012, beroende på om den dömde är utlandsfödd eller svenskfödd. I blogginlägget kopplar han avhandlingens resultat till debatten om Black Lives Matter-rörelsens relevans för en svensk kontext:

"Sammantaget indikerar resultaten att utlandsfödda inte behandlas på samma sätt såsom svenskfödda under rättegångar, då det är troligare att de döms till fängelse för samma begångna brott. Detta skulle dock kunna bero på andra faktorer som samvarierar med att vara utlandsfödd. Som jag har försökt att visa verkar dessa andra faktorer inte påverka skillnaden nämnvärt. Det vore även önskvärt ifall det fortsatta samtalet kring vad som bör göras för att minska liknande problem i Sverige tar avstamp i fakta och forskning i frågan. Tidigare forskning har även visat att nämndemännens politiska hemvist kan avgöra vem som blir dömd eller inte, varför det skulle kunna vara rimligt att åtminstone se över detta system."

Läs mer

 


2020-02-24 Ökonomienstimme

Erbschaften in der Schweiz: 95 beinahe steuerfreie Milliarden

Ökonomienstimme skriver om aktuell forskning kring bland annat arvsskatter och hänvisar bland annat till forskning av Daniel Waldenström, IFN.

Läs mer här


2020-02-15 Pundiokraterne.dk

Offentlig versus privat produktivitet

Christian Bjørnskov, affilierad till IFN, skriver på bloggen Pundidokraterne om översiktsartiklar av Magnus Henrekson och Andreas Bergh, IFN, om produktiviteten i privat respektive offentlig sektor.

Läs mer


2020-02-07 Ekonomistas

OECDs nya modell för bolagsskatten sänker Sveriges skatteintäkter med miljarder

Daniel Waldenström, IFN, skriver om OECD:s nya modell för bolagsskatten i en ny blogg på Ekonomistas.

"Sveriges regering står inför en sannolik budgetsmäll om OECDs föreslagna bolagsskattereform införs." Han ställer frågan vilken handlingsplan regeringen har för att hantera kommande eventuella skadliga effekter.

Läs mer


2020-01-20 ECIPE

The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for the European Union

Brysselbaserade tankesmedjan ECIPE har skrivit ett blogginlägg om Niklas Elerts bokpresentation i Bryssel i november.  Niklas Elert har tillsammans med Magnus Henrekson och Mark Sanders, Utrecht University skrivit boken The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for the European Union.

"European society has been lagging in innovation and entrepreneurship when compared with Asia and the US. This creates a fear that Europe is en route to becoming more a ‘museum’ than an innovative player. According to Dr Elert, many countries in Europe would benefit from improving their taxation systems and property rights laws. He emphasized the recent worrisome trends of institutional backsliding and degradation in the rule of law across the continent."

Läs bloggen och se en video med Niklas Elert här

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se