Film

Seminarier

2021-02-16

Det svenska välfärdsexperimentet

Vad säger forskningen om privatiserad välfärd? Mårten Blix och Henrik Jordahl presenterar sin bok Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment vid ett webbinarium. Boken sammanställer forskningen om svenska privatiserade välfärdstjänster och här förs också en diskusison om regleringar och praktiska erfarenheter av LOV och LOU med paneldeltagarna Tobias Baudin, ordförande Kommunal, Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande Södertälje och Irene Svenonius (M) finansregionråd i Stockholm. Samtalet modereras av Eva Malm Öhrström, kommunikationschef IFN.
 

2020-05-06

Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad

Det behövs mer satsningar på utbildning och insatser riktade mot unga, växande  företag för att Sverige inte ska halka efter. Digitaliseringen har bidragit till att skapa  produktiva och internationellt konkurrenskraftiga svenska företag. Det visar IFN:s forskning som presenterades på policywebbinariet ”Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad” under tisdagen. Forskningsresultaten visar också att det är stora regionala skillnader gällande hur långt digitaliseringen har kommit i Sverige. 
 

2019-09-12

Kan entreprenörskap avvärja hotet mot Europaprojektet?

Reformer på sex områden, det är vad som krävs för att få ett mer dynamiskt och konkurrenskraftigt företagande. Det menar IFN-forskarna Niklas Elert och Magnus Henrekson som tillsammans med Mark Sanders, Utrecht University, skrivit den nya boken The Entreprenurial Society: A Reform Strategy for the European Union. En bok som presenterades vid ett seminarium i Näringslivets hus den 12 september. 
 

2019-06-13

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid, författad av Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger, presenterades på ett seminarium 13 juni 2019. Författarna har studerat och analyserat hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan reformeras så att större hänsyn tas till brist på kvalificerad arbetskraft, exempelvis sjuksköterskor, men även samhällsekonomin i stort. Det blev under seminariet en stundtals intensiv debatt. Lars Calmfors och Per Skedinger presenterade och medverkade gjorde även Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall, och Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet. Journalisten Anna Danielsson Öberg ledde seminariet.

 

2019-05-21

Glädjeparadoxen

Boken Glädjeparadoxen – historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse (Dialogos Förlag 2019) presenterades på ett seminarium i Stockholm. En av bokens två författare, Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN, förklarade att vi måste ta målkonflikten mellan glädje och effektiv inlärning på allvar. Magnus Henrekson, IFN, som inledde och avslutade seminariet sa att den utbildning vi har nu är ett perfekt recept för att öka klyftorna i samhället, så om det är detta vi vill ha så är det bara att bygga vidare på dagens skola.
 

2019-05-16

Global Award for Entrepreneurship Research 2019

Boyan Jovanovic, årets vinnare av Global Award for Entrepreneurship Research mottog utmärkelsen vid en ceremoni på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Prisutdelare var näringsminister Ibrahim Baylan, tillsammans med Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Läs mer om årets vinnare på prisets webbplats.
 

2019-03-19

EEAG report 2019: Why is Italy lagging behind? While Sweden broke out of the decline

"Det som saknas i Italien är inte reformerna, men tilltro till reformerna", sa Giuseppe Bertola, Turin University, när han presenterade årets EEAG-rapport på ett seminarium i Stockholm. Han menade vidare att "lösningen är inte att kopiera de reformer som Tyskland genomfört,eller att vi ska bli danskar och det är inte heller att upprepa vad som gjordes när det tidigare gick bra för landet. Lösningen är att förstå omvärlden". Karolina Ekholm, professor i internationell ekonomi, och Mauro Gozzo, ordförande för Industrins Ekonomiska Råd, kommenterade rapporten.
 

2018-12-06

Hur kan fler komma in på arbetsmarknaden?

IFN arrangerade på i samarbete med Dialogos förlag ett seminarium om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Inför en fullsatt lokal med en kunnig publik utfrågades inledningsvis professor Lars Calmfors, som är en av författarna, av journalisten Cecilia Garme. Det är till stor del frågan om integrering av utrikesfödda som inte fungerar på den svenska arbetsmarknaden. "På alla nivåer är sysselsättningsgraden lägre för utrikesfödda", sa Calmfors. Han förklarade att det behövs fler enkla jobb som är lägre betalda.

 

2018-05-17

Hur skapas kvalitet i hemtjänsten?

En kunnig panel och en engagerad publik deltog i ett seminarium om hemtjänsten som arrangerades av IFN. Med hjälp av ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer mycket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV, och sett att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV. En kunnig panel diskuterade dessa och andra frågor. I panelen ingick förutom Henrik Jordahl: Camilla Aho, Attendo, Veronica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, och Ulrika Winblad, Uppsala universitet.
 

2018-05-14

Global Award for Entrepreneurship Research 2018

Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, mottog Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.
 

2018-05-03

Turordningsregler– lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?

På ett välbesökt seminarium (2018 -05-03) om forskning kring turordningsreglerna inom LAS konstaterade Per Skedinger och Martin Olsson, IFN, bland annat att det så kallade tvåundantaget ökar personalomsättningen, fungerar som tillväxtbarriär, ökar produktiviteten och minskar frånvaron i de aktuella företagen med max 10 anställda. I en efterföljande panel ingick Per Skedinger, IFN, Carin Ulander-Wänman, Umeå universitet, Mikael Sandström, TCO, Thomas Carlén, LO, och Martin Ådahl, Centerpartiet. Willy Silberstein var moderator.
 

2018-03-23

How the EU might foster unity

Den årliga EEAG-rapporten om Europas ekonomi i allmänhet och i synnerhet ett kapitel om att "Det är okej att vara annorlunda: Politisk samordning och ekonomisk konvergen" presenterades på fredagen av professor Clemens Fuest, CESifo München, i Stockholm. Presentationen följdes av en paneldiskussion där även Katarina Areskough Mascarenhas, EU-kommissionens representation i Stockholm, och professor Lars Calmfors, IFN, deltog. Seminariet modererades av Thomas Gür, skribent och entreprenör.
 

2017-11-15

Why are some immigrant groups more successful than others?

Edward Lazear från Stanford University gästade IFN och inledde ett publikt seminarium. Lazear har studerat immigration till USA men även till Sverige och funnit att bakomliggande mekanismer är i mycket de samma. Han förklarade att hur det går för nyanlända beror mer på de regler som mottagarlandet satt upp än vilket land de nyanlända kommer ifrån. Definierar man integration som att invandrarna lär sig det nya landets språk så visar det sig att de som bor i områden tillsammans med många från det gamla hemlandet i betydligt mindre utsträckning integreras i samhället i stort.
 

2017-09-19

Kunskapssynen och pedagogiken

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag) att dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa.
 

2017-09-05

Är forskning motgift mot fake news?

IFN arrangerade tillsammans med Studentlitteratur ett seminarium med titeln "Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att politiker ofta lyssnar till vad just nationalekonomer har att säga. Marika Lindgren Åsbrink, LO, ansåg att dels fake news, dels filterbubblor är problematiska i den politiska debatten. Tre forskare, tillika författare i antologin Nationalekonomis frågor berättade inledningsvis om sin forskning: Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.
 

2017-05-23

Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship

Magnus Henrekson presenterade studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe i Stockholm. Studien är en del av Fires, ett forskningsprogram som finansieras av Europa-Kommissionen. Seminariet organiserades gemensamt av IFN och Europa-Kommissionens Representation i Sverige. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Magnus Henrekson, IFN, Håkan Hillefors, Näringsdepartementet och Peter Voigt, EU-kommissionen, deltog i paneldiskussionen där det europeiska ekosystemet för entreprenörskap och dess brister diskuterades.
 

2017-05-15

De Soto awarded for knowledge about property rights

Hernando de Soto, founder of the think-tank Institute of Liberty and Democracy (ILD), in Lima, Peru, has been awarded the Global Award for Entrepreneurship Research 2017. "Five billion people are poor because they are not part of social networks of trust," said Soto when he received the award in Stockholm, Sweden. The award was presented by Minister for Finance Magdalena Andersson. During his prize lecture Mr. de Soto showed his passport and credit card to illustrate property rights; how people in developed countries can easily travel and do business, where people in poor countries are only trusted in smaller circles.
 

2017-04-06

Economic policy and the rise of populism

På ett frukostseminarium arrangerat av IFN presenterades EEAG Report 2017. Titeln på seminariet var ”Economic policy and the rise of populism”. Vad driver populism, frågade professor Clemens Fuest, CESifo, München, i sin presentation av rapporten. Hans svar var "den stora tillströmningen av invandrare", men också "globaliseringen och att människor ser sig som förlorare". I en efterföljande panel ingick även Karolina Ekholm, statssekreterare till finansminister Magdalena Andersson, Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet samt Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten.
 

2016-11-28

What the research can teach us about automation

Huvudtalare på ett seminarium om vad vi kan lära av forskningen om automatisering och digitalisering var professor Melanie Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University.  Hon har studerat automatiseringens effekter på arbetsmarknader inom OECD och förklarade att diskussionen ofta är allt för alarmistisk. Från IFN presenterade Lars Persson och Mårten Blix forskning på området. I en panel, som leddes av digitaliseringsexperten Sara Öhrvall, deltog även Annika Winsth, chefekonom Nordea.
 

2016-09-02

The idea is the idea of growth

Den välkända ekonomen Deirdre McCloskey, professor University of Illinois at Chicago, inledde ett seminarium med titeln ”The idea is the idea of growth”.  Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, och Ola Pettersson, chefsekonom på LO, ingick i den efterföljande panelen.  McCloskey talade om sin bok Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World (University of Chicago Press, 2016). Hon förklarade hur idéer är grunden till utvecklingen. I första hand liberal sådana. McCloskey har skrivit 17 böcker och cirka 400 vetenskapliga artiklar.
 

2016-06-28

The moral psychology of economic life & What the hell is happening to western democracies?

Jonathan Haidt presented his research about morality at a seminar on June 28, 2016. He explained how it can be that left and right views are so different (in most countries), and what capitialism does to consciousness and to conscience – how it changes values. Jonathan Haidt is a social psychologist and Professor of Ethical Leadership at New York University’s Stern School of Business. 
 

2016-05-10

Prisföreläsning Global Award av Philippe Aghion

Philippe Aghion, professor vid Collège de France mottog Global Award for Entrepreneurship Research 2016 på Grand hotell i Stockholm. Inför en vältalig publik höll Aghion en uppskattad prisföreläsning om tillväxt och innovation. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma närmare en miljon kronor. Aghion är en av världens mest inflytelserika forskare på ekonomiområdet.
 

2016-03-15

Equity between generations

Harold James, professor i europeisk historia och internationella relationer vid Princeton University, presenterade på seminariet 2016 års EEAG rapport och ett kapitel om de motsättningar mellan generationer som i dag finns inbyggt i de politiska systemen i Europa. Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommenterade rapporten. De två samtalade under ledning av Paulina Neuding, journalist, bland annat om vad dagens flyktingström och ungdomsarbetslöshet kommer att betyda för morgondagens samhälle.


2016-01-19

Entreprenörer skapar tillväxt, men vem skapar entreprenörer?

Mikael Stenkula inledde med en presentation av boken Entreprenörskap – vad, hur och varför, författad av honom själv och Magnus Henrekson. En panel diskuterade därefter allt från definitioner av entreprenörskap till vad politikerna behöver göra för att fler ska våga satsa på att bli entreprenörer. I panelen ingick även Helena Casserlöv-Kvist, Meritmind, Marie Löwegren, SKJ Centre for Entrepreneurship Lunds universitet, och Helena Stjernholm, Industrivärden. Diskussionen leddes av Thomas Gür.
 

2015-12-16

Politics vs the economy? When policy uncertainty curbs economic growth

Does policy uncertainty curb economic growth, was the key question asked and answered by Professor Steven Davis, University of Chicago Booth School of Business, at a seminar organized by IFN. Davis is co-founder of the Economic Policy Uncertainty Index, which measures economic uncertainty and its impact on production, investment and employment. The seminar panel also included Max Elger, State Secretary in the Ministry of Finance, Ulf Kristersson, Economic Policy Spokesperson the Moderate Party and Professor John Hassler, Chairman of the Swedish Fiscal Policy Council.
 


2015-11-25

Skolresultaten sjunker – vem vet varför?

Fyra nationalekonomer diskuterade skolforskning på ett seminarium arrangerat av IFN: Karin Edmark, Gabriel Heller Sahlgren, Jonas Vlachos och Björn Öckert. De tre förstnämnda är affilierade till IFN. Lokalen var fullsatt och debatten livlig om vad forskare verkligen vet om orsakerna till den svenska skolans allt sämre resultat. Forskarna var alla eniga om att rekryteringen till läraryrket är en av flera orsaker. De var dessutom överens om att friskolereformen, om något, givit ett positivt resultat men att det behövs ett nytt betygssystem. De var också eniga om att nationalekonomiska metoder är bra för att studera bland annat effekter på skolmarknaden.


2015-05-07

GDP is not enough – Or how to measure life

BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett seminarium arrangerat av IFN den 7 maj. Coyle menade att BNP-måttet är otillräckligt och vad som sannolikt behövs är en palett av indikatorer. På seminariet räknade hon upp en rad redan existerande alternativa mått, bland annat Social Progress Index som skapades 2014.
 

2014-11-06

Crony capitalism vs. free markets

Luigi Zingales, Professor of Entrepreneurship and Finance at the University of Chicago, presented his research on crony capitalism and pro-market vs. pro-business, at a seminar organized by IFN: Comments were given by Magnus Henrekson, Professor and Managing Director of IFN, and Christian Bjørnskov, Professor at Aarhus University.


2014-08-28

Är Sverige fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat?

Andreas Bergh presenterade sin nya bok "Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State" (Edward Elgar Publishing, 2014) på ett seminarium den 28 augusti. Presentationen kommenterades av Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet samt Irene Wennemo, skribent och gästforskare Stockholms universitet. Samtalet leddes av Niclas Berggren, IFN.I boken förklarar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, hur ett land framgångsrikt kan kombinera ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning. Till skillnad från den franske ekonomen Thomas Piketty visar Bergh att ”Sveriges framgångsrecept inte omfattar hög beskattning av kapital, utan snarare att tillhandahålla effektiva, kapitalistiska institutioner som tillåter en omfördelning inom ramen för välfärdsstaten”.


2014-06-17

Entreprenörer skapar tillväxt

Entreprenörskap var temat för ett seminarium som IFN arrangerade på tisdagen. Förutom Magnus Henrekson och Joacim Tåg, IFN, deltog Lena Apler, styrelseordförande Collector. I en inledande presentation förklarade Magnus Henrekson att "entreprenörskap inte handlar om småföretagande, utan om framväxt av nya storföretag". Fyra femtedelar av egenföretagarna har inga anställda och små abitioner att växa. Henrekson kommenterade den just nu aktuelle ekonomen Thomas Pikettys teorier: "Piketty accepterar att entreprenörer är innovativa och värdeskapande, men menar att de är få." Detta stämmer inte överens med verkligheten, förklarade han.


2013-11-28

The Decline and Fall of the Stock Market

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till IFN inledde ett frukostseminarium med titeln "The Decline and Fall of the Stock Market". Han förklarade i första hand hur den amerikanska marknaden ser ut och menade bland annat att antalet börsnoteringar har blivit färre men samtidigt större. Alexander Ljungqvists inledning följdes av kommentarer av Börje Ekholm, vd Investor och ordförande i NASDAQ OMX, samt Magnus Billing, vd NASDAQ OMX i Stockholm.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se