2006

Utveckla tjänstesektorn är en överlevnadsfråga

2006-01-24 DI

Utveckla tjänstesektorn är en överlevnadsfråga Den svenska tillväxten ger inga nya jobb. Om Sverige ska sluta vara själva sinnebilden för ”jobless growth”, finns inget alternativ till genomgripande reformer som bereder vägen för framväxten av ett modernt tjänstesamhälle, skriver professor Magnus Henrekson, med stöd i en SNS-studie som presenteras i dag.

MAGNUS HENREKSON
professor i nationalekonomi och chef för
Industriens Utredningsinstitut (IUI)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se