2006

Statligt såddkapital ger för dåligt resultat

2006-03-25 DI debatt

Patent med statlig såddfinansiering har en låg sannolikhet att kommersialiseras och att förnyas. De har dessutom ett dåligt vinstutfall, om de kommersialiseras. Finansieringens mjuka villkor förefaller ge ägarna svaga incitament att fullfölja sina projekt. Ompröva villkoren för statlig såddfinansiering, föreslår Roger Svensson mot bakgrund av en aktuell studie.

ROGER SVENSSON
docent, Industriens utredningsinstitut

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se