2006

Närområdet viktigt för arbetslösa

2006-08-24 DN Ekonomi

Bostadsorten spelar stor roll för arbetslösas möjligheter att förändra sin situation. Om det finns många arbetsplatser i närheten, så ökar också chansen att hitta jobb. För invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är detta av särskilt stor betydelse, menar professor Yves Zenou, forskare vid Institutet för näringslivsforsknng.

JOHAN SCHÜCK

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se