2006

Fler kvinnor gör inte styrelserna bättre

2006-11-09 DI.se

Fler kvinnor och utländska representanter i styrelserummen ökar inte bolagens lönsamhet. Men bolagen tar inte heller skada av ökad mångfald, hävdar en nordisk forskningsrapport författad av bland annat Lars Oxelheim.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se