2006

Nu är det tjänsterna som går över gränsen

2006-11-20 DI

Globaliseringen har bara börjat. Nu växer handeln med tjänster. Då påverkas många fler jobb än när industrin flyttar ut. Dessutom accelererar tjänstehandeln eftersom andelen tjänster i världsekonomin växer när Kina och Indien blir rikare.

Informationstekniken gör att det går lättare att handla med tjänster. ”Förändringen blir jämförbar med den industriella revolutionen”, säger ekonomiprofessorn Catherine Mann i USA.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se