2006

The Swedish model - Admire the best, forget the rest

2006-09-07 The Economist

I senaste numret av The Economist tar man tempen på den svenska modellen. Sverige lyfts fram som ett lysande undantag i ett Europa präglat av svag konkurrenskraft och låg tillväxt. Samtidigt belyser man problemen med en kostnadskrävande offentlig sektor och bristen på nya jobb. Magnus Henrekson och Assar Lindbeck medverkar båda för att ge sin bild av svensk ekonomi.


Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se