2007

Fit to serve

2007-01-18 The Economist

I det senaste numret av The Economist finns en artikel om politikers utseende. Artikeln lyfter speciellt fram den stora undersökning av finska politiker som har genomförts av Henrik Jordahl tillsammans med Niclas Berggren och Panu Poutvaara. Undersökningen visar att utseendet kan vara en tillgång i politiken – ett vackert yttre ger fler röster. För vissa kandidater kan utseendet vara avgörande för om de blir valda eller inte.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se