2007

Risken för bakslag ökar i Kina

2007-02-15 DN Ekonomi

Kina står inför enorma utmaningar under de närmaste årtiondena. Att fortsätta med en skenande ekonomisk tillväxt är inte möjligt, beroende på de växande fi nansiella problemen, miljöförstöringen och sociala klyftorna.

Läs artikeln på DN.se.

av JOHAN SCHÜCK
johan.schuck@dn.se
08-738 14 04

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se