2007

Grundlöst om jämställda styrelser

2007-04-02 DI

I Dagens Industri den 27 mars hävdar Gudrun Schyman och Mia Odabas att mansdominansen i Sveriges bolagsstyrelser är ett lönsamhetsproblem: ”blandade styrelser har betydligt bättre lönsamhet”. Påståendet är grundlöst. Den källa de hänvisar till, ”en magisteruppsats från Uppsala Universitet”, lider av allvarliga brister i metod och datamaterial.

HENRIK JORDAHL, fil dr
DANIEL WALDENSTRÖM, fil dr
Institutet för Näringslivsforskning

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se