2007

Småföretagen behöver hjälp i globaliseringen

2007-05-08 DI

De små företagen har svårare än de stora att dra nytta av globaliseringen. Därför bör staten hjälpa till genom att bilda ett partnerskap i småföretagarfrågor. Om näringsministern vill veta hur man gör ska hon titta på Finland, skriver nationalekonomerna Nannan Lundin och Fredrik Sjöholm, knutna till Institutet för näringslivsforskning.

av docent Fredrik Sjöholm
och doktor Nannan Lundin

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se