2007

Så utformas inte ett fungerande bistånd

2007-07-24 Expressen

Östtimor har trots internationellt bistånd och goda resurser haft en dyster utveckling mot ökad fattigdom och interna konflikter. Den stora utländska biståndsnärvaron drev upp både löner och priser och förhindrade en privat sektor. I princip allting importeras i dag och Östtimor står utan egen industri.

Min erfarenhet är att bistånd behövs, men felaktigt utformat bistånd får stora negativa konsekvenser för landet. Det skriver FREDRIK SJÖHOLM, professor i internationell ekonomi, som i fyra år följt utvecklingen i Östtimor för Sidas räkning.

Läs artikeln på Expressen.se.

av Fredrik Sjöholm
publicerad på Fjärde sidan

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se