2007

Uppmuntra företag i segregerade områden

2007-08-17 DI

Tillgången på arbete i närmiljön har en avgörande betydelse för att få jobb. Nyanlända invandrare borde därför uppmuntras att bosätta sig där de snabbt kan få en plattform i det svenska samhället. Det är också viktigt att locka företag att etablera sig i segregerade områden, skriver Yves Zenou, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se