2007

Bättre forskning utan förmögenhetsregister

2007-09-19 DI

Regeringen avskaffar förmögenhetsskatten och på sikt även kontrolluppgifterna. Slopade kontrolluppgifter får märkbara konsekvenser för forskningen om inkomst- och förmögenhetsskillnader. Att det varit enkelt att använda SCB:s individbaserade förmögenhetsstatistik innebär emellertid inte att uppgifterna återspeglar den verkliga förmögenhetsfördelningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se