2007

Från snack till verkstad

2007-10-07 Sydsvenskan

Ledande svenska politiker, från höger till vänster, bekänner sig numera till en privatkapitalistisk treenighet: Företag, företagare och företagande.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se