2007

Satsning på svaga grupper ett hot mot välfärdsstaten

2007-11-19 DN debatt

Att bli vinnare i den globala konkurrensen kan paradoxalt nog öka svårigheterna att få in lågproduktiva grupper på arbetsmarknaden utan att dessa tjänar så lite att de blir ett låglöneproletariat. Därför behöver Sverige som nation en strategi för förlorarna om vi ska kunna behålla välfärdsstatens grundläggande element. Det skriver ordföranden i SNS Välfärdsråd docent Karolina Ekholm samt rådsmedlemmarna professor Torben M Andersen, professor Arne Bigsten och dr Jonas Vlachos.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se