2007

Få tjänar mest

2007-12-06 SR P1 Morgon

Debatt mellan Johan Stael von Holstein, VD för I-Cube och Lars-Anders Häggström, ordförande i Handelsanställdas förbund med anledning av rapporten från IFN som visar att förmögenhetsskillnaderna i Sverige ökar mer än i något annat västland, trots en politisk ambition att minska dessa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se