2007

De rika är rikare än vi trott

2007-12-07 Dagens Arena

Om frukostseminariet på Institutet för näringslivsforskning där Jesper Roine och Daniel Waldenström presenterar en uppsats som visar att den rikaste procenten svenskar äger en betydligt större andel av de privata förmögenheterna än vad SCB redovisar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se