2007

Den finansiella istiden

2007-12-09 Axess TV

"Sveriges rekordår var en finansiell istid. Makten låg i finansministerns hand men knappast i medborgarnas. Storföretagarstrukturen cementerades. Man fick inte föra ut pengar ur landet och börsen låg i dvala i brist på riskkapital. Vad har det inneburit för svensk näringslivsstruktur och hur går regeringen idag vidare med liberaliseringen?"

I "Ekdal" om den finansiella istiden intervjuas Lars Jonung, professor i nationalekonomi. Huvudgäst i studion är Kjell-Olof Feldt och samtalet kommenteras av Sandro Scocco, chefsekonom på Institutet för tillväxtpolitiska studier och Magnus Henrekson, VD för Institutet för näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se