2007

Ökad transparens ger skäliga bonusar

2007-12-15 DI

Professor Lars Oxelheim skriver i en debattartikel att "En tydlig koppling mellan prestation och bonus är vägen till skäliga vd-ersättningar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se