2007

Kan båten sänka vattnet?

2007-01-03 DN Kultur

Det är fattigbönderna som betalar priset för Kinas väldiga framsteg och växande medelklass. På 25 år har landet förvandlats från ett av världens mest jämlika till ett av de mest ojämlika.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se