2007

Är vi inne i en superkonjunktur?

2007-02-26 TV8 Finansnytt

Är vi mitt inne i en superkonjunktur där efterfrågan från främst Kina är så hög att alla ekonomiska regler sätts ur spel. Professor Magnus Henrekson kommenterar detta ämne i en intervju i TV8:s Finansnytt.

 Se Finansnytt (Inslaget börjar 14:44)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se