2008

Att köpa eller inte köpa

2008-05-12 Smålandsposten

Ledare i Smålandsposten med anledning av Henrik Jordahls artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt (3/2008).

Utrymmet att öka den privata produktionen av välfärd är relativt stort. Den offentliga sektorn sysselsätter 30 procent av de anställda, vilket kan jämföras med 15 procent i de andra så kallade EU 15-länderna.

Läs ledaren på SMP.SE

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se