2008

Globaliseringen och den högre utbildningen

2008-05-13 Universitetsläraren

Tidningen Universitetsläraren återger delar av Magnus Henreksons tankar kring universitetens och forskningens utmaningar i ett reportage från Globaliseringsrådets konferens på temat.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se