2008

Tillväxt gynnar rika mest

2008-09-12 LO-tidningen

Tillväxt gynnar hela befolkningen, även de allra fattigaste. Men de i toppen av fördelningen gynnas ännu mer. En trolig orsak till det är att inkomsterna i denna grupp är mer direkt knutna till hur ekonomin utvecklas, genom vinster och andra kapitalinkomster, säger Daniel Waldenström, ekonom vid Institutet för näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se