2008

Fredrik Sjöholm diskuterar den finansiella krisen i Asien

2008-10-27 DiTV

Fredrik Sjöholm diskuterade i DiTV utvecklingen i Asien med anledning av den senaste tidens turbulens. Han lyfte fram regionens relativa starka ekonomier men menade att regionen likväl kommer att drabbas hårt av efterfrågebortfallet i Europa och USA. Någon överhängande fara för en finansiell kollaps tyckte han sig inte kunna se.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se