2008

Trygg eller rörlig med flexicurity?

2008-05-26 suntliv.nu

Med att EU 2007 beslutade om riktlinjer för införandet av flexicurity har begreppet återigen blivit aktuellt. Målet är att öka rörligheten på arbetsmarknaden och stärka de sociala skyddssystemen för att få folk att våga byta jobb.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se