Institutet i media

Institutet i media – 2009

2009-12-29 Dagens Nyheter

Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning

Rekordhögt pris på el skapar farhågor om att konkurrensen på elmarknaden inte fungerar. För ett fortsatt förtroende för elmarknaden är det viktigt att undanröja misstankar om att elbolagen håller tillbaka produktionen för att höja priset på el. Svenska staten, det vill säga regeringen, borde utöva sin ägarroll i den nordiska elbörsen Nord Pool och kräva tillgång till de data som är nödvändiga för att studera prisbildningen, skriver Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson i en debattartikel.


2009-12-21 Aftonbladet

Även facken borde vara bekymrade av LAS:s fel

Debattartikel som hänvisar till Per Skedingers forskning. ”Per Skedinger skriver i sin bok Effekter av anställningsskydd att ”Sysselsättningsmöjligheterna minskar för framför allt ungdomar, medan i huvudsak medelålders män gynnas”.


2009-12-19 Aftonbladet

12 000 blir arbetslösa

Intervju med Magnus Henrekson i samband med SAABs nedläggning i Trollhättan. ”Magnus Henrekson menar att Saabskrotningen kan vändas till något positivt. – Det finns inget magiskt trollspö som man kan svinga så att en ny stor arbetsgivare ersätter den gamla. Och det kanske är bra. Det är bättre för ett samhälle att inte ha en dominerande arbetsgivare. Ett enskilt företag kan alltid gå under. Dessutom slår konjunkturen mindre mot en ort som är uppbyggd kring fler olika branscher, påpekar han.”


2009-12-19 Entreprenör

Diger bok om näringslivsforskning

Recension av IFN:s Jubileumsbok IFN/IUI 1939–2009 Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. IFN firar 70år och med anledning av det har en antologi om verksamheten publicerats. Det började på 1940-talet när den dåvarande ASEA-chefen Sigfrid Edström ansåg att det fanns ett behov hos näringslivet av ett eget kvalificerat utredningsinstitut. Ett stort antal inflytelserika utredningar och forskningsrapporter har sedan dess skrivit. Sammantaget kan sägas att boken innehåller flera intressanta och läsvärda texter, även för den utomstående. Här finns samtidshistoriska skeenden och inblickar i hur påverkan skett i centrala näringslivspolitiska frågor.


2009-12-18 Dagens Industri

Goda skäl att lyssna till Jan Wallander

Det finns därför anledning att hylla både Jan Wallander och Institutet för näringslivsforskning. IFN fortsätter nämligen, precis som gamla lUI, att visa misstänksamhet mot allt som luktar patentlösningar, skriver den osignerade huvudledaren.


2009-12-15 Aftonbladet

Handels vilseleder om ungdomslöner

Faktum är att svenska ingångslöner är bland de högsta i världen. Enligt Per Skedinger som har jämfört olika länder i Globaliseringsrådet uppgår de lägsta tillåtna lönerna i Sverige till mellan 61 och 71 procent av medianlönerna, skriver Annie Johansson, ungdomspolitisk talesperson för Centern i en debattartikel.


2009-12-15 Dagens Arbete

Allt färre blir allt rikare

Debattinlägg som lyfter hur Daniel Waldenströms och Jesper Roines forskning där de kommit fram till "att den allra rikaste procenten har tillgångar värda cirka 2 700 miljarder kronor, vilket motsvarar mer än 40 procent av de samlade förmögenheterna".


2009-12-14 Västerbottens Folkblad

Lögnaktig jobbpolitik

Magnus Henrekson är vd för Institutet för Näringslivsforskning och har kritiserat jobbskatteavdraget, därför att påstådda effekter uteblivit. Henrekson är en något kontroversiell forskare som i ena stunden tycker att Las ska skrotas ”för trygghetens skull” samtidigt som han ger sig på regeringens ekonomiska politik, skriver Lars Bodén i en signerad ledare.


2009-12-13 Dagens Nyheter

Decenniet då vi alla blev kunder

Niklas Wahllöf hänvisar till Magnus Henreksons och Jonas Vlachos artikel på DN Debatt i september om hur ”friskolereformen och övergången till fritt gymnasieval har lett till en allmän MVG-jakt” i en krönika om hur 00-talet var decenniet då vi gick från att vara medborgare till att bli konsumenter.


2009-12-11 Fastighetsnytt.se

Vi vinner tid, men till ett högt pris

Lars Oxelheim, professor på Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds Universitet och Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm, ser stora risker för en ny bubbla i det finansiella systemet. En låg ränta tillsammans med statlig stimulans driver upp tillgångspriserna på marknaden.


2009-12-09 Västerbottens-Kuriren

Kust och inland, sida vid sida, funkar bra

Ett kort ögonblick associerade jag ofrivilligt till Tomtens julverkstad, i Kalle Anka på julafton; till scenen där tomtenissen sätter en spindel framför ansiktet på dockorna för att skrämma slag på dem så att de okammade frisyrerna flyger upp och kan permanentas. Det var på länsresidenset i måndags kväll, vid ett seminarium om Västerbottens demografiska utmaning. Ögonblicket kom när Magnus Henrekson från Institutet för Näringslivsforskning höll sitt anförande, med ett intressant nationellt perspektiv på Västerbottens demografi, skriver Ola Nordebo, Politisk chefredaktör.


2009-12-08 Kvällsposten

Nya idéer kan ge regionalt lyft

Tydliga regler för regional tillväxt, det var temat för en konferens i Helsingborg i går. Region Skåne, länsstyrelsen, Svenskt näringsliv och Helsingborgs stad samsades om denna tillställning.
Dagen bjöd på flera intressanta inslag, som när professor Lars Oxelheim förklarade varför tydliga och stabila regler gav tillväxt, och varnade för otydlig konkurrens med riktade företagsstöd, skriver Peter J Olsson i en signerad ledare.


2009-12-08 Västerbottens-Kuriren

Bara Umeå kommer att växa i länet

Umeå kommer att bli allt mer dominerande i länet - och det är viktigt även för kommunerna i inlandet. Det ett av budskapen under måndagskvällens möte om "den demografiska utmaningen" på länsresidenset i Umeå. - Det är något som är viktigt att bejaka, man ska inte försöka smeta ut befolkningstillväxten. Det enkla skälet är att ungdomar vill bo i större städer. Där finns jobben och där kan man vara specialist, sade Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning.


2009-12-08 Västerbottens folkblad

Professor: Satsa på de större orterna

Hur ska Västerbotten lösa den demografiska utmaningen? Bejaka att Umeå blir allt mer dominerande och försök inte smeta ut allt, menar professor Magnus Henrekson. Landshövding Chris Heister bjöd in till samtal om den demografiska utmaningen i går. Inbjudna var bland andra Magnus Henrekson, professor vid Institutet för Näringslivsforskning. Han menade att det måste satsas på de stora orterna - som Umeå och Skellefteå - för att länet ska klara sig.


2009-12-04 Dagens Nyheter

Så här kan regeringen bromsa arbetslösheten

Det är bättre att sänka allas arbetstid några procent än att några procent av befolkningen förlorar jobbet skriver professor Assar Lindbeck på dagens DN debatt.


2009-12-03 UR Skolfront

Betygsinflation

Majoriteten av Sveriges lärare anser att eleverna får för höga betyg. Det visar Skolfronts undersökning. Mer än var tredje lärare uppger att de själva har satt för höga betyg. Är det dags att återinföra studentexamen för att hejda betygsinflationen? I programpanelen ingår bland andra docent Jonas Vlachos som är affilierad forskare på IFN.


2009-12-02 Daily Telegraph

Lengthy maternity leave 'harms women's career prospects'

A report, from the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm, Sweden, shows countries with generous maternity-leave legislation have fewer women in managerial roles than countries with little or no statutory paid leave.In Sweden, where women are entitled to 60 weeks' paid leave, only 31.6 per cent of managers are female, but in America, where women are not entitled to paid leave, 42.7 per cent of management positions are occupied by women. 


2009-12-02 Gefle Dagblad

Allt för svajiga betyg

I somras skrev professor Magnus Henrekson och fil dr Jonas Vlachos vid Institutet för Näringslivsforskning om betygen i en debattartikel i Dagens Nyheter. Enligt dem var andelen elever som gick ut med högsta betyg i alla ämnen 28 gånger högre 2007 jämfört med 1997. Inga som helst signaler kommer dock om att skolorna och undervisningen skulle ha blivit lika många gånger bättre skriver Gefle Dagblad i sin ledare.


2009-12-01 Dagens Industri

Experter: Inga bevis för fler jobb utan las

Ett starkt skydd för fasta anställningar som vi har i Sverige, kan innebära att arbetsgivare blir mer benägna att anställa tillfälligt. Bara ett par länder i OECD har det lättare än i Sverige att anställa tidsbegränsat. Samtidigt ligger Sverige i topp när det gäller skyddet för fast anställda. Det finns ett stort gap där. Det kan innebära att man får en grupp av ständiga vikarier som inte får någon fast fot på arbetsmarknaden, säger Per Skedinger i en intervju om turordningsregelerna.


2009-12-01 Daily Mail

Maternity leave is wreacking womens hopes of promotion

The report, from the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm, Sweden, compared the level of paid maternity leave in countries with the number of women holding top managerial positions. Magnus Henrekson, the head of the research institute and one of the authors of the study, said high levels of maternity leave 'derailed' women from their objectives, adding: 'The more generous you are, the fewer women you are likely to see at the very top.'


2009-12-01 Times of India

Lengthy maternity leave harm women’s career

Giving women a lengthy period of maternity leave could harm their career prospects, according to a new study. The study from the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm, Sweden.


2009-12-01 Dagens Industri

Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna

Helena Svaleryd och Jonas Vlachos lyfter på DI Debatt frågan om en obligatorisk och av marknaden prissatt likviditetsförsäkring som komplement till de förändrade regleringarna av finansmarknaden. Att helt förlita sig på myndigheternas förmåga att bedöma och reglera risker är enligt Svaleryd och Vlachos en riskabel strategi.


2009-11-30 Expressen

De har större chans i röstfisket

Expressen uppmärksammar Henrik Jordahl, Panu Poutvaara och Niclas Berggrens forskningsstudie om huruvida skönheten spelar roll i politiken.


2009-11-29 The Sunday Times

Maternity leave can hit careers

The study from the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm, Sweden, where women are entitled to 60 weeks of paid maternity leave, is entitled Why Are There So Few Top Female Executives in Egalitarian Welfare States? It says women in countries where maternal leave is less generous climb higher up the career ladder than in Scandinavian nations where years of female-friendly legislation may have inadvertently disadvantaged women.


2009-11-26 Tidningen NU

Institut för centrala svenska forskare

Recension av jubileumsboken IFN/IUI 1939−2009 – Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling; ”Som ett av Sveriges få fristående forskningsinstitut har IFN genom åren agerat värd för en rad centrala svenska forskare som Erik Dahmén, Assar Lindbeck, Erik Höök och Ragnar Bentzel”.


2009-11-22 Expressen

Statliga Vattenfall - Miljösveriges dåliga samvete

Reportage om statligt ägda Vattenfall där Henrik Jordahl intervjuas om statligt ägande och regeringens ägarstyrning och näringsministerns hantering av Vattenfall.


2009-11-19 Dagens Industri

Inget att vinna på alternativ elprissättning

Flera större elkonsumenter, till exempel elintensiva industrier och Villaägarna, menar att prissättningen på elmarknaden är orättvis och ger producenterna för stora vinster. Den rödgröna oppositionen har i sitt energiprogram ett alternativ där billig produktion ska få mindre betalt än dyr produktion. Men enligt en ny forskningsrapport från Institutet för Näringslivsforsknings forskningsprogram om Elmarknadens ekonomi kommer antagligen inte elpriset att påverkas så mycket av en sådan förändring, skriver IFN-forskaren Pär Holmberg på DI debatt.


2009-11-14 TV4 Nyheterna

Kritik för regeringens styrning av Vattenfall

Både den sittande regeringen och den förra får kritik för att haft en närmast obefintlig styrning av Vattenfall i en inslag i TV4 Nyheterna. Henrik Jordahl intervjuas om näringsministerns och styrelsens ansvar.


2009-11-11 Sunt Förnuft

Tjänstesektorn allt viktigare

Henrik Jordahl är docent och chef för forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi vid IFN. Han menar att det är dags att se över skillnaden mellan skatt på arbete och skatt på kapital. - Nu när arbetslösheten är hög är det en bra tid att sänka skatten på arbete, säger han. Intervju i Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft.


2009-10-23 Studio Ett

Samtal om globalisering och strukturomvandlingar

Fredrik Sjöholm medverkade i Studio Ett i ett samtal om globalisering och strukturomvandlingar i samband med uppsägningarna på Husqvarna och flytt av tillverkning till Polen och Kina.


2009-10-22 Dagens Nyheter

Professor varnar för bonusar – får mothugg av styrelseproffs

Bonusar är inte bra, anser den schweiziske ekonomiprofessorn Bruno Frey och varnar Sverige för att ta efter det amerikanska systemet. Men han får mothugg av styrelseproffs. I USA utgör bonus mer än 50 procent av vd:s ersättning medan den i Sverige är bara cirka 20 procent, enligt Institutet för Näringslivsforskning, skriver Pia Gripenberg i en artikel om IFN:s policyseminarium om rörliga ersättningar till vd.


2009-10-22 Dagens Industri

Ägare ska styra bonusar

Finanskändisar vill ha tydligt ansvar och långsiktighet skriver DI i en artikel om IFN:s seminarium om rörliga ersättningar till vd. "I ljuset av den senaste tidens utspel från bland annat G20-gruppen och den svenska regeringen gav i går ett antal välkända personer i finanssektorn sin åsikt om bonusar."


2009-10-22 DagensPS

Bonusar ska regleras av ägare

Finanseliten: "Bonusar ska regleras av ägare"
I går gav några av Sveriges finanstoppar sina uppfattningar om bonussystem vid ett seminarium anordnat av Institutet för näringslivsforskning.


2009-10-22 Veckans Affärer

Miljardärerna är bra för Sverige

De riktigt rika utanför familjerna Kamprad, Rausing, Persson, Olsson och Stenbeck blir allt fler. Det skulle kunna betyda fler företag i nya branscher. På tio år har Veckans Affärers lista över Sveriges miljardärer mer än dubblerats, från 50 till 106 personer, skriver Pontus Herin i VA:s senaste nummer med listan över Sveriges rikaste. Nu kommer finansfolket. "Förklaringen är globaliseringen och den enorma teknologiexplosion som särskilt gynnat finansindustrin, säger Daniel Waldenström.


2009-10-21 DI TV/TV 8

Rörliga ersättningar

Reportage från IFN:s seminarium om rörliga ersättningar till vd med bland andra professor Bruno S. Frey och Professor Lars Oxelheim.


2009-10-20 Dagens Nyheter

Innanförskapets synder

Kolumnen: Niklas Ekdal om kampen mot jobben

År 1990 hade Sverige en sysselsättningsgrad på 84 procent. Med motsvarande aktivitet i dag skulle 5 miljoner svenskar jobba, men enligt prognosen för 2009 blir det bara 4,37 miljoner. Mot denna bistra bakgrund kunde man tro att arbete skulle uppmuntras i Sverige. Tyvärr talar mycket för motsatsen.De människor som ökat sitt knegande till följd av skattesänkningarna på 100 miljarder kronor är, enligt Institutet för Näringslivsforskning, framför allt pensionärer och studenter. 


2009-10-16 Smålandsposten

Skolan behöver ett inflationsmål

Ledare om betygsinflationen i svenska skolorna; ”En rapport i somras från Institutet för Näringslivsforskning ger visst stöd för tesen att de fristående skolorna håller upp betyg för att framstå som attraktiva”.


2009-10-13 Svenska Dagbladet

Betygssättningen hamnar under lupp

Det ska bli bättre kontroll på betygssättningen i Stockholms stad. Skolor som misstänks för betygsinflation måste kunna förklara sig. Det framgår av alliansens budgetförslag för 2010. Frågan om betygsinflation i gymnasieskolan har uppmärksammats tidigare i år av forskare på Stockholms universitet och Institutet för Näringslivsforskning, som visat att andelen elever som gick ut gymnasiet med MVG i alla ämnen ökat med 28 gånger mellan 1997 och 2007.


2009-10-06 Computer Sweden

Nätneutralitet lönar sig

Avregleringar som syftar till att öka neutraliteten och förbättra konkurrensen är ofta till fördel. Det är slutsatsen i en avhandling där Joacim Tåg studerat avregleringen inom telekom, med fokus på hur olika aktörer har kopplat ihop sig.


2009-10-05 Nyheter24

Kampen om MVG: Systemet är djupt orättvist

Vi har ett system i dag som är djupt orättvist. Elever med samma prestationer får olika betyg för att de går på olika skolor, säger Magnus Henrekson till Nyheter24. Henrekson ser en utveckling som har gått från att förmedla kunskap till att ge höga betyg.


2009-10-05 Affärsvärlden

Alla utanförskaps moder

Niklas Ekdal hänvisar till Magnus Henreksons opponering på Regerigens budget vid Nationalekonomiska föreningens senaste möte. ”De grupper som framför allt har ökat sitt knegande till följd av jobbskatteavdraget är, enligt Henrekson, studenter och pensionärer som fått kraftiga marginaleffekter. De verkligt arbetslösa är paradoxalt nog mindre flexibla, eftersom de riskerar bidragen med tillfälliga påhugg, och tvingas in i sökandet efter färdigpaketerade 38-timmar-i-veckan-jobb-mellan-nio-och-fem som blir allt sällsyntare i tjänstesamhället. ”


2009-10-01 Veckans Affärer

Kris betyder möjligheter

Efter 1930-talskrisen växte den svenska bilindustrin fram, ur 1970-talskrisen utvecklades den högteknologiska verkstadsindustrin. När konjunkturen vänder och optimismen kommer tillbaka den här gången blir tjänsteföretagen de nya snabbväxarna. Intervju med Fredrik Sjöholm, forskare och programchef för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen.


2009-10-01 Svenska Dagbladet

Ökad risk för politisk oro i Kina

Kina är ett av världens mest ojämlika länder och missnöjet jäser bland de kineser som inte får ta del av landets nyfunna välstånd. Situationen kan lätt bli explosiv. Det skulle även drabba västvärlden som drar nytta av den kinesiska tillväxten, skriver forskarna Fredrik Sjöholm och Johanna Rickne i en debattartikel på Brännpunkt.


2009-09-28 SVT Rapport

Arbetslösheten bland unga ökar mest i Sverige

Ungdomsarbetslösheten ökar mer i Sverige än i övriga EU-länder enligt färsk statistik från EU. Det beror på att det är lätt och billigt att säga upp unga här menar docent Per Skedinger från IFN.


2009-09-25 Dagens Industri

Socialen får nytt jobb

Socialtjänsten i Stockholm får nu i uppdrag att alltid pröva om andra utför tjänsterna bättre. Den offentliga kärnkompetensen blir att stå för utvärdering och kvalitetskontroll, skriver Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson (M) på DI Debatt. Kristersson skriver även att ”Valfrihet inom offentligt finansierade tjänster kräver strama regelverk. Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning visar att det är oacceptabelt att skolor som själva sätter sina betyg kan generera större skolpeng utan seriös kontroll av att det går rätt till.”


2009-09-25 Sydsvenskan

Bättre än sitt rykte

Regeringens jobbskatteavdrag har beskyllts för många saker. För att vara slöseri och ge mest åt dem med höga inkomster. För att missgynna stora grupper och öka klyftorna i samhället. Det var därför intressant att ta del av ekonomiprofessor Magnus Henreksons resonemang igår, skriver Tobias Lindberg i en signerad ledarartikel.


2009-09-24 Privata Affärer

Jobbskatteavdraget är felkonstruerat

Regeringens jobbskatteavdrag ska få folk att jobba mer. Men risken är att det blir motsatt effekt, att många väljer att jobba mindre istället. Det fjärde steget i jobbskatteavdraget är felkonstruerat, menar Magnus Henrekson, vd på Institutet för Näringslivsforskning.


2009-09-23 Dagens Industri

Anders Borg: "Vi manipulerar inte prognoserna"

Om Anders Borgs presentation av budgeten på Nationalekonomiska föreningens möte där Magnus Henrekson, vd för IFN, var opponent.


2009-09-23 Svenska Dagbladet

SCB underskattar tjänstesektorn

Tjänster är betydligt viktigare för Sveriges ekonomi än vad statistiken visar, enligt en ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning. Att utgå från SCB:s tillväxtmått kan liknas vid att segla till havs med ett sjökort från 30-talet, skriver forskarna Harald Edquist och Henrik Jordahl som varnar för att stödåtgärder till industrin ges på felaktig grund i en debattartikel på Brännpunkt.


2009-09-22 Dagens Industri

Bonustak hjälper inte

Statliga garantier har gjort ägare till finansiella företag alltför riskbenägna. Så länge de inte kan gå i konkurs hjälper det inte med att sätta tak för bonusar, skriver Helena Svaleryd, IFN, på DI Debatt.


2009-09-19 Sydsvenskan

Bonustak slår inte mot svenska banker

Intervju med Daniel Waldenström inför EU-ländernas enade front för att försöka driva igenom hårda regleringar för bankbonusar vid G20-mötet i Pittsburgh nästa vecka.


2009-09-19 Dagens Nyheter

Lönsam erfarenhet

Belöningar: Banknestorn tror på människor, inte bonusar. Rikard Westerberg har intervjuat Jan Wallander och hänvisar till Daniel Waldenströms forskning.


2009-09-14 DI TV

Professorer tycker till om krisen

Är det värsta krisen över eller har vi mer framför oss? Den frågan delar inte bara analytikerkåren. Även de akademiskt skolade nationalekonomerna är oense."Man ska vara väldigt försiktig och inte alls säga att problemen är över", säger Magnus Henrekson professor vid Institutet för Näringslivsforskning.


2009-09-11 Dagens Industri

Sänkt skatt ger fler jobb

"Jobbskatteavdraget till trots är inkomstskatten och arbetsgivaravgiften fortfarande anpassade efter industriföretag och industriarbetare. Sänkt skatt på arbete skulle lindra lågkonjunkturen genom att ge tjänsteföretagen bättre möjligheter att växa och investera". Detta skriver Henrik Jordahl och Roger Svensson i en debattartikel i Dagens Industri.


2009-09-08 Sydsvenskan

Svajig bonus

Krönika som hänvisar till både Daniel Waldenströms artikel i Ekonomisk debatt (nr5, 2009) om bonusar och Magnus Henrekson och Jonas Vlachos debattinlägg på DN om betygsinflationen i gymnasieskolan.


2009-09-06 Dagens Nyheter

Det nya maktpartiet

I sju decennier har IUI, det vill säga dagens IFN, varit en respekterad forskningsinstitution som analyserat problem av vikt för det svenska näringslivet. Genom decennierna har hundratals svenska nationalekonomer skolats. Flera av dem har sedan blivit inflytelserika professorer eller ledande samhällsprofiler, som Jan Wallander, Bengt Rydén och Lars Wohlin” skriver Peter Wolodarski i en signerad ledare om Anders Borgs stabs akademiska kompetens.


2009-09-06 Svenska Dagbladet

Hur nöjd ska man vara med Las?

PJ Anders Linder hänvisar till Per Skedinger och hans slutsats i forskningsgenomgången Effekter av anställningsskydd (SNS, 2008) i en signerad ledare. ”Enligt Skedinger är det dessutom tydligt att ett starkt anställningsskydd minskar dynamiken i ekonomin, vilket rimligen betyder att utvecklingskraften försvagas”.


2009-09-04 Södermanlands Nyheter

Las drabbar främst de svaga på arbetsmarknaden

Debattartikel, signerad Pär Gustafsson (ordf.) och Patrick Krassén (vice ordf.), Liberala studenter, som hänvisar till Magnus Henreksons (DN Debatt 11/1) kritik kring att Las inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte om att skydda anställningstryggheten.


2009-09-04 Skolvärlden

Tvist om toppbetyg

Forskarna Magnus Henrekson och Jonas Vlachos väckte nyligen liv i debatten om betygsinflation genom att i en debattartikel i DN konstatera att andelen elever som gick ut gymnasiet med 20,0 i slutbetyg ökade 28 gånger mellan åren 1997 och 2007. Det rör sig fortfarande om ett litet antal elever, men forskarna talar om inflation och pekar på stora skillnader mellan skolor.


2009-08-31 Svenska Dagbladet

Vaccinera skolsystemet mot betygsinflation

Sydsvenskan rapporterar att 19-årige Isak Sarac har gått ut gymnasiet med högsta betyg i alla ämnen. Vad är så speciellt med det, kan man undra. Magnus Henrekson och Jonas Vlachos visade ju nyligen (DN 17/8) att andelen elever med idel MVG har ökat 28 gånger på tio år.


2009-08-27 Västerbottens-Kuriren

Kris i Kina ett verkligt miljöhot

En växande kinesisk ekonomi är den bästa garanten för en återgång till ökad miljöhänsyn i den kinesiska inrikespolitiken. Motverka de protektionistiska strömningar som gör sig gällande inom EU och underlätta på så sätt kinesisk export och tillväxt, skriver Johanna Rickne, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Fredrik Sjöholm som är chef för forskningsprogrammet "Globaliseringen och företagen" vid IFN och professor i internationell ekonomi vid Örebro universitet.


2009-08-27 27 Syd-Österbotten

Att äga eller att inte äga

Ledare som hänvisar och argumenterar utifrån Henrik Jordahls forskning kring statligt och privat ägande.


2009-08-24 LO-Tidningen

Lagstiftade löner ger mindre pengar

Ekonomen Per Skedinger, på det oberoende Institutet för Näringslivsforskning, har forskat kring lägstalönerna i Europa och Sverige. Han ser ett tydligt mönster i vilka grupper som påverkas av lönegolvet på arbetsmarknaden.


2009-08-20 Ystad Allehanda

Icke-godkänd marknadsföring

Forskarna Magnus Henrekson och Jonas Vlachos vid Institutet för Näringslivsforskning varnade nyligen i en debattartikel för hur andelen elever som går ut med högsta betyg i alla ämnen – 20.0 – var 28 gånger större 2007 än tio år tidigare.


2009-08-19 Hallandsposten

Skärpning behövs i gymnasieskolan

På debattplats i Dagens Nyheter på måndagen skrev professor Magnus Henrekson och fil dr Jonas Vlachos vid Institutet för Näringslivsforskning om hur andelen elever som går ut med högsta betyg i alla ämnen – 20.0 – var 28 gånger större 2007 än 1997.


2009-08-19 Östersundsposten

MVG-inflation ger osund konkurrens

Institutet för Näringslivsforskning uppger att mellan åren 1997 och 2007 ökade andelen examinerade gymnasieelever med MVG i alla ämnen med 170 procent.


2009-08-19 Piteå-Tidningen

Glädjebetyg i kampen om elever

Under rubriken ”Konkurrens om elever ger orättvisa gymnasiebetyg” (DN Debatt 17/8) slår forskarna professor Magnus Henreksson och fil. dr Jonas Vlachos, verksamma vid Institutet för Näringslivsforskning, larm om inflation i höga gymnasiebetyg.


2009-08-18 Dagens Nyheter

Illusorisk rättvisa

"Den stora orättvisan handlar inte om betygsinflation utan om utbildningskvalitet. Köps mer likvärdiga betyg till priset av enkelspårighet och centralstyrning blir alla förlorare". På ledarsidan följer Dagens Nyheter upp gårdagens debattartikel av Magnus Henrekson och Jonas Vlachos.


2009-08-18 Svenska Dagbladet

En studentmössa full av betygsinflation

"Gymnasiebetygen skenar. Allt talar för att skolor konkurrerar om elever med höga betyg. Men betygsinflationen måste stoppas, annars riskeras tilltron till skolan". Detta skriver Svenska Dagbladet på ledarsidan angående en debattartikel signerad Magnus Henrekson och Jonas Vlachos.


2009-08-17 SVT Rapport

Betygsinflation ger orättvisa betyg

Allt fler elever går ut gymnasiet med högsta betyg, trots att elevernas resultat inte ökar i en internationell jämförelse. Magnus Henrekson intervjuas i ett nyhetsinslag.


2009-08-17 Dagens Nyheter

Konkurrens om elever ger orättvisa gymnasiebetyg

Betyder höga gymnasiebetyg samma sak överallt, eller är vissa skolor generösare för att kunna locka fler elever? Det är kanske dags att erkänna att vi inte längre har ett system med jämförbara avgångsbetyg, skriver Magnus Henrekson och Jonas Vlachos från Institutet för Näringslivsforskning på DN Debatt.


2009-08-14 Dagens Industri

De ska granska finanspolitiken

Artikel om att Helena Svaleryd, fil dr och forskare vid IFN, föreslås som en av två nya ledamöter i Finanspolitiska rådet.


2009-07-14 Dagens Nyheter

Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi

Att uppnå energieffektivisering och en övergång till förnybar energi med en djungel av styrmedel och subventioner till hushållen – som regeringen försöker göra – är fel väg att gå. En enklare och billigare lösning är att höja momsen på el, fossila bränslen och fjärrvärme. Hushållens investeringsbeslut placeras då där de hör hemma: vid köksbordet och inte vid ett konferensbord i Rosenbad, skriver forskarna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas P Tangerås vid Institutet för Näringslivsforskning.


2009-07-06 Veckans Affärer

Boven i bonusdramat

Cecilia Aronsson ger varje dag VA:s syn på näringslivets viktigaste händelser. Denna gång handlar det om studien om bonusprogrammens nytta, skriven av Joakim Bång och Daniel Waldenström vid Handelshögskolan och Institutet för Näringslivsforskning.


2009-06-30 Dagens Nyheter

Folkpartiet: Poff blev pjuff

Hanne Kjöller kommenterar Folkpartiets ekonomisk-politiska seminarium i Visby.


2009-06-29 DI

Ökad lönsamhet när staten säljer företag

Statligt ägda företag blir i genomsnitt mer lönsamma och effektiva när de privatiseras, enligt en rapport skriven av docent Henrik Jordahl på Institutet för Näringslivsforskning på uppdrag av näringsdepartementet.


2009-06-29 Göteborgsposten

Lärlingssystem ska rädda jobben

Fler lärlingar ska knäcka Sveriges notoriskt höga ungdomsarbetslöshet, hoppades Jan Björklund vid partiets ekonomisk-politiska seminarium i Visby där professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, medverkade.


2009-06-26 SR P1 Morgon

Amerikanska räntan

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve, FED, beslutade nyligen att behålla styrräntan på rekordlåg nivå. Förhoppningen är att den låga räntan ska stimulera ekonomin, men frågan är om räntan kan vara för låg, trots att det är lågkonjunktur? Samtal med Magnus Alvesson, ekonom på Swedbank och Daniel Waldenström, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning.


2009-06-18 DI

Fet bonus inspirerar vd

Forskarna är inte eniga om en fet bonuscheck till vd är bra eller dålig. Risken är att bonus leder kortsiktiga beslut för att driva upp vinsten. Samtidigt är företag med hög bonus mer vinstrika.


2009-06-16 DI

Höga löner stänger dörren till första jobbet för de unga

Politikerna måste göra genomgripande förändringar för att minska ungdomsarbetslösheten, skriver Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv och Anna-Stina Nordmark Nilsson, Företagarna, på Di Debatt. Artikeln hänvisar till Per Skedingers rapport till Globaliseringsrådet.


2009-06-15 DI

Regeringen sämst på ungdomsjobb

Trots insikter om vilka reformer som behövs för att avhjälpa den rekordhöga ungdomsarbetslösheten avstår regeringen från att handla skriver Johnny Munkhammar (M), Maria Rankka, Timbro och Niklas Wykman, MUF på DI Debatt. Artikel hänvisar till forskning från både Assar Lindbeck och Per Skedinger, forskare vid IFN.


2009-06-01 Dagens Nyheter

Bråttom att förändra skolan

Kvaliteten i svenska skolsystemet räcker inte. Det behövs striktare kunskapskontroll, både i kommunala skolor och friskolor. Annars får Sverige svårt att klara global konkurrens, säger professor Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning.


2009-05-24 Dagens Nyheter

Här har ni ert program

Den signerade ledaren kommenterar och lyfter fram slutrapporten från Globaliseringsrådets kansli och författarna däribland Helena Svaleryd, fil dr och forskare på IFN.


2009-05-16 Svenska Dagbladet

Riksbankens farliga experiment

Riksbankens expansiva penningpolitik kan sluta i en rejäl baksmälla. Ingen centralbank har erfarenhet av att hålla så låga räntenivåer som dagens. Det är som att flyga med en pilot som har läst teorin, men inte tagit några flygtimmar, skriver Roger Svensson, docent i nationalekonomi.


2009-05-16 Dagens Nyheter

Inkompetens ska kunna leda till uppsägning

Turordningsreglerna i las måste avskaffas. Nya arbetsmarknadslagar som premierar kompetens framför anställningsår, återinförd fastighetsskatt, enhetlig moms, slopad värnskatt, avgifter på högre utbildning, höjd ersättning från a-kassan. Det är några av huvudförslagen i slutrapporten från statens globaliseringsråd. Rapporten sammanfattas i en debattartikel skriven av fil dr Helena Svaleryd, forskare på IFN, med flera.


2009-05-14 DI

Avknoppningar ger fler jobb än många nystartade företag

En företagsbaserad tillväxt har de bästa förutsättningarna att lyfta sysselsättningen och därmed häva en kommande sysselsättningskris, skriver entreprenörskapssforskarna Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson.


2009-05-13 DI

Kinesiskt Saab en vinstlott

"Kina är världens största marknad för personbilar och har extremt hög tillväxt. Att få bättre tillgång till den kinesiska marknaden än andra ickekinesiska konkurrenter vore en stor fördel för Saab och för övriga delar av svensk bilindustri." skriver Anders Åkerman i en debattartikel.


2009-05-12 SR Vetandets värld

Ekonomi - vetenskap eller gissningslek?

Kan man förutspå hur enskilda individer eller hela samhällen kommer att agera ekonomiskt? Till exempel om miljonbonusar gör toppchefer mer lojala mot de företag som anställt dom? Det är frågor som ställs i vetandets värld där bland andra Daniel Waldenström från IFN deltar.


2009-05-11 E24

Rätt personlighet höjer lönen

Att vara smart kan leda långt i yrkeslivet. Men rätt personlighet kan leda ännu längre, enligt en ny studie. Det är forskarna Erik Lindqvist och Roine Vestman vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och New York University som jämfört svenska mäns resultat vid mönstringen med senare yrkeskarriär.


2009-04-27 DI

Rädsla att förlora jobbet paralyserar – forskare vill tona ner dramatiken

Att bli uppsagd är i Sverige i högre grad än i andra länder förknippat med skamkänslor och rädsla för att bli betraktad med skepsis från omgivningen. Det hämmar många arbetssökande och gör situationen värre än vad den egentligen är. Det anser Frédéric Delmar gästforskare vid Institutet för Näringslivsforskning och professor vid franska Emlyon Business School.


2009-04-26 SVT Agenda

Japans misstag

Fredrik Sjöholm intervjuas om den japanska krisen med anledning av ett reportage från japanska fängelser som förvandlats till rena ålderdomhem eftersom gamla begår brott för att överleva. Reportaget börjar 29:15 in i sändningen.


2009-04-18 SR Ekonomiekot

Fattigdom och globalisering - Hur hänger det ihop?

I takt med minskad export och tillväxt syns oroväckande tecken på att världens allra fattigaste blir fler och fler. Medverkade gjorde Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson och professorn i nationalekonomi Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN.


2009-04-09 Sydsvenskan

Indonesien ett demokratiskt föredöme

Indonesien, som idag går till val, är ett föredöme för andra muslimska och asiatiska länder när det gäller demokratisering och ekonomisk utveckling. Det skriver Fredrik Sjöholm, chef för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen vid Institutet för Näringslivsforskning och professor i internationell ekonomi vid Örebro universitet.


2009-04-03 TV4 Nyhetsmorgon

Olika vägar ut ur finanskrisen

Professor Fredrik Sjöholm pratade om G20 mötet, utvecklingen i världsekonomin, och om hur USA och Europa anser att man ska möta den globala ekonomiska krisen.


2009-03-25 Göteborgs-Posten

Så kan bonussystemen förbättras

De historiskt höga ersättningar som näringslivsdirektörer uppburit de senaste femton åren beror i hög grad på stigande börsvärden, vilka snarare drivits av inflöden av kapital till börsen och en internationell högkonjunktur än av företagsledarnas exceptionella prestationer, skriver Daniel Waldenström, docent vid Institutet för Näringslivsforskning.


2009-03-23 SVT Rapport

Bonussystemen - när fungerar de?

Daniel Waldenström gästar tillsammans med Peter Norman, Sjunde AP-fonden, Rapports morgonsoffa i ett långt inslag om bonussystemens för och nackdelar.


2009-03-20 SR

Historiska klubben om bonusar

I Vetenskapens värld deltar Daniel Waldenström i "Historiska klubben". Samtalet leds av John Chrispinsson och kretsar kring historiken bakom bonusar.


2009-03-19 SR

Bonusar i vanrykte

Efter senaste tidens ilskna debatt kring vidlyftiga bonusar till bolagsledningarna så är det nu allt fler bolag som tänkt om. Volvo, SE-banken och nu senast statliga AMF Pension har kritiserats hårt för sina bonusar och många bolag tar nu det säkra före det osäkra och slopar sina bonusar. Men hur kommer systemet med bonusar att påverkas av krisen? Är det dags för något nytt? Samtal med professor Magnus Henrekson, chef för Institutet för Näringslivsforskning.


2009-03-18 DI

Kronfallet är protektionism

Vi börjar se en gryende protektionism i världen och Europa med åtgärder som gynnar det egna landets industri på bekostnad av industrin i omvärlden. Det skriver Fredrik Sjöholm i en debattartikel i Dagens Industri.


2009-03-16 TV4

Bonusar försvinner

Nationalekonomen Daniel Waldenström tror att rörliga ersättningar kommer att bli mindre vanliga.


2009-03-16 Aftonbladet

Bonusens tid är förbi

Bonusar belönar snarare tur än skicklighet säger nationalekonomen Daniel Waldenström i en intervju i Aftonbladet.


2009-03-02 SVT Gomorron Sverige

Fredrik Sjöholm om EU toppmötet

Fredrik Sjöholm gästade studion i Gomorron Sverige och talade om EU toppmötet och risken för ökad protektionism.


2009-02-28 Expressen

De har förlorat 55 miljarder

Krisen och de kraftiga värdeminskningar som vi nu ser kan komma att leda till stora ägarförändringar i Sverige. Vissa ägargrupper kan försvagas allvarligt och ersättas av andra, kommenterar Daniel Waldenström, IFN i Expressens artikel, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning.


2009-02-14 Affärsvärlden

Riksbankens nya stjärna

Karolina Ekholm, tidigare forskare vid IFN 1996-2001 lämnar forskarrollen för att handfast ta itu med den ekonomiska krisen som vice riksbankschef. Enligt Affärsvärldens Pär Isaksson tvekar inte Ekholm för att ta ställning i heta politiska frågor.


2009-02-13 Fokus

Därför kommer klyftorna minska

Inkomstskillnaderna har ökat dramatiskt under de feta börsåren. Men nu vänder trenden, skriver ­nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström.


2009-02-13 Sunt förnuft

Hög skatt gynnar utländskt ägande av svenska företag

Allt fler svenska storföretag köps upp av utländska konkurrenter, exempelvis Saab, Volvo, Pharmacia och Scania. Ett brett svenskt ägande kräver en betydande sänkning av den svenska ägarbeskattningen. Det framhåller Magnus Henrekson i en artikel i Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft


2009-02-09 DI

Sverige behöver fler mångmiljonärer

- Att fler vågar starta företag med ett eget kapital i botten finns det vissa belägg för i seriös forskning. Men att tala om svenskarna som 'fattiga', nästan helt utan förmögenheter, det är inte riktigt, menar Daniel Waldenström, IFN, i sin kommentar till Timbrodebattören Dick Klings inlägg om att Sverige behöver fler mångmiljonärer.


2009-01-29 DI

Entreprenörskap gagnar alla

Idag avslöjas vem som blir den första pristagaren av Global Award for Entrepreneurship Research.
Pristagaren offentliggörs på småföretagsdagarna i Örebro.


2009-01-18 Dagens Nyheter

Regeringen måste bejaka tillfälliga budgetunderskott

Professor Assar Lindbeck varnar på DN debatt för att göra utgiftstaket till självändamål: ”Ett budgetunderskott i dagens läge är en viktig komponent i en ansvarsfull finanspolitik”, skriver Assar Lindbeck bland annat i sitt debattinlägg.


2009-01-15 Göteborgs-Posten

Svårt val mellan offentligt och privat

Valet mellan privat och offentlig drift är mer komplicerat än vad den politiska debatten ger sken av, skriver Henrik Jordahl och Erik Lindqvist, IFN på Göteborgspostens debattsida.


2009-01-13 Corren

Turordning ger falsk trygghet

”Slopade turordningsregler skulle också kunna mjuka upp dagens uppdelning av anställda i A- och B-lag: De fastanställda och de tillfälligt anställda”skriver Correns ledare med hänvisning till Magnus Henreksons debattinlägg kring LAS.


2009-01-13 Folkbladet

Professorer pläderar för nyttiga förändringar

”Finns det bättre modeller för att ge den enskilde ekonomisk trygghet i omställningen, så bör de prövas och diskuteras utan fördomar och skygglappar”, skriver Widar Andersson i Folkbladet som en kommentar till Magnus Henreksons debattinlägg i Dagens Nyheter kring LAS.


2009-01-11 Dagens Nyheter

Las måste avvecklas för trygghetens skull

Det nuvarande systemet för anställningstrygghet fungerar inte längre som det var tänkt. Ett modernt trygghetssystem förutsätter att den enskildes trygghet i mindre utsträckning än i dag knyts till den nuvarande anställningen. Det skriver Magnus Henrekson, professor och vd vid Institutet för Näringslivsforskning på DN-debatt.


2009-01-11 Svenska Dagbladet

Lägg ner leopardindustrin

Magnus Henrekson och Dan Johanssons resultat i arbetet med att beskriva de så kallade gasellföretagens betydelse för jobbskapande, inspirerar Svenska Dagbladets PJ Anders Linders tankar i en krönika på temat – hur räddar vi jobben?


2009-01-04 Dagens Nyheter

Låt bli att rädda Volvo och Saab

All erfarenhet tyder på att statligt ägande har små chanser att förbättra läget för fordonsbranschen konstaterar Henrik Jordahl, IFN, på Dagen Nyheters debattsida. Jordahl har nyligen sammanställt en forskningsöversikt kring effekterna av statligt ägande.


2009-01-02 NWT

Lägre skatt på ägande ett måste

Ägandebeskattningen måste ses över menar NWTs ledarsida och hänvisar till Magnus Henreksons forskning i frågan.


2009-01-01 Expressen

Sänkta minimilöner ger invandrare jobb

Höga löner försvårar för lågutbildade, ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden, skriver Per Skedinger, IFN, på Expressens debattsida.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se