2009

Las måste avvecklas för trygghetens skull

2009-01-11 Dagens Nyheter

Det nuvarande systemet för anställningstrygghet fungerar inte längre som det var tänkt. Ett modernt trygghetssystem förutsätter att den enskildes trygghet i mindre utsträckning än i dag knyts till den nuvarande anställningen. Det skriver Magnus Henrekson, professor och vd vid Institutet för Näringslivsforskning på DN-debatt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se