2009

Turordning ger falsk trygghet

2009-01-13 Corren

”Slopade turordningsregler skulle också kunna mjuka upp dagens uppdelning av anställda i A- och B-lag: De fastanställda och de tillfälligt anställda”skriver Correns ledare med hänvisning till Magnus Henreksons debattinlägg kring LAS.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se