2009

De har förlorat 55 miljarder

2009-02-28 Expressen

Krisen och de kraftiga värdeminskningar som vi nu ser kan komma att leda till stora ägarförändringar i Sverige. Vissa ägargrupper kan försvagas allvarligt och ersättas av andra, kommenterar Daniel Waldenström, IFN i Expressens artikel, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se