2009

Så kan bonussystemen förbättras

2009-03-25 Göteborgs-Posten

De historiskt höga ersättningar som näringslivsdirektörer uppburit de senaste femton åren beror i hög grad på stigande börsvärden, vilka snarare drivits av inflöden av kapital till börsen och en internationell högkonjunktur än av företagsledarnas exceptionella prestationer, skriver Daniel Waldenström, docent vid Institutet för Näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se