2009

Fattigdom och globalisering - Hur hänger det ihop?

2009-04-18 SR Ekonomiekot

I takt med minskad export och tillväxt syns oroväckande tecken på att världens allra fattigaste blir fler och fler. Medverkade gjorde Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson och professorn i nationalekonomi Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se