2009

Kinesiskt Saab en vinstlott

2009-05-13 DI

"Kina är världens största marknad för personbilar och har extremt hög tillväxt. Att få bättre tillgång till den kinesiska marknaden än andra ickekinesiska konkurrenter vore en stor fördel för Saab och för övriga delar av svensk bilindustri." skriver Anders Åkerman i en debattartikel.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se