2009

Inkompetens ska kunna leda till uppsägning

2009-05-16 Dagens Nyheter

Turordningsreglerna i las måste avskaffas. Nya arbetsmarknadslagar som premierar kompetens framför anställningsår, återinförd fastighetsskatt, enhetlig moms, slopad värnskatt, avgifter på högre utbildning, höjd ersättning från a-kassan. Det är några av huvudförslagen i slutrapporten från statens globaliseringsråd. Rapporten sammanfattas i en debattartikel skriven av fil dr Helena Svaleryd, forskare på IFN, med flera.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se