2009

Riksbankens farliga experiment

2009-05-16 Svenska Dagbladet

Riksbankens expansiva penningpolitik kan sluta i en rejäl baksmälla. Ingen centralbank har erfarenhet av att hålla så låga räntenivåer som dagens. Det är som att flyga med en pilot som har läst teorin, men inte tagit några flygtimmar, skriver Roger Svensson, docent i nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se