2009

Här har ni ert program

2009-05-24 Dagens Nyheter

Den signerade ledaren kommenterar och lyfter fram slutrapporten från Globaliseringsrådets kansli och författarna däribland Helena Svaleryd, fil dr och forskare på IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se