2009

Amerikanska räntan

2009-06-26 SR P1 Morgon

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve, FED, beslutade nyligen att behålla styrräntan på rekordlåg nivå. Förhoppningen är att den låga räntan ska stimulera ekonomin, men frågan är om räntan kan vara för låg, trots att det är lågkonjunktur? Samtal med Magnus Alvesson, ekonom på Swedbank och Daniel Waldenström, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se