2009

De ska granska finanspolitiken

2009-08-14 Dagens Industri

Artikel om att Helena Svaleryd, fil dr och forskare vid IFN, föreslås som en av två nya ledamöter i Finanspolitiska rådet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se