2009

Att äga eller att inte äga

2009-08-27 27 Syd-Österbotten

Ledare som hänvisar och argumenterar utifrån Henrik Jordahls forskning kring statligt och privat ägande.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se