2009

Kris i Kina ett verkligt miljöhot

2009-08-27 Västerbottens-Kuriren

En växande kinesisk ekonomi är den bästa garanten för en återgång till ökad miljöhänsyn i den kinesiska inrikespolitiken. Motverka de protektionistiska strömningar som gör sig gällande inom EU och underlätta på så sätt kinesisk export och tillväxt, skriver Johanna Rickne, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Fredrik Sjöholm som är chef för forskningsprogrammet "Globaliseringen och företagen" vid IFN och professor i internationell ekonomi vid Örebro universitet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se